Tříkrálový průvod s velbloudy

Informace o akci

Ani nevíte, jak moc rádi vás zveme s farností Místek + Frýdek a městem FM
na tradiční Tříkrálový průvod s velbloudy městem – sobota 8.1. 2022 od 10h!!!!
Vyjde to! Věříme! 🙂
Bude to ale trochu nové – průvod bude zahájen a bude se také vycházet z Frýdeckého náměstí v 10h.
Půjde se přes koloredovský most do Místku, na Místeckém náměstí proběhne návštěva u Herodese a pak se půjde na závěr
za živým Ježíškem a rodiči do kostela sv. Jana a Pavla.
Pokud je trasa pro některé náročná, můžete se přidat kdekoliv po cestě :).
Jste všichni srdečně zváni.
 
Velbloudi, koně, Tří králové, pážata, svatá Rodinka a koledníci se na vás moc těší!
Na tuto akci byla poskytnuta dotace statutárního města Frýdek – Místek

Další nadcházející akce

Share This