Náruč láskyplná – autorské čtení opavské básnířky Adély Senecké

20.3.2018
17.0018.00

Úterý 20. 3. 2018 / od 17hod. / Malý sál

Katolický lidový dům v Místku Vás zve na poetický literární podvečer

Literární večer 1 pdf-page-001Adéla Senecká (*1945) je básnířka a prozaička, narodila se v Janovicích u Frýdku-Místku. Absolvovala Střední knihovnickou školu v Brně, celoživotně byla zaměstnána jako knihovnice v Ostravě a v Opavě.

Do kontextu české literatury vstoupila knihou Zpěvy o naději (2009, 2012) která byla nadšeně přijata Msgre. Josefem Veselým, opavským knězem, básníkem a esejistou.

Byl to právě on, kdo Adélu Seneckou vybízel k další literární práci. Tak byla v roce 2010 vydána kniha básnických meditací Štěstí chci do dlaní brát.

Příroda, Boží dílo, vnáší do autorčiny duše radost, něhu a štěstí. Autorka nepřestává nad vším krásným, přírodním, každodenně inspirujícím žasnout a umělecky se všeho zmocňovat.
Jako básnířka je Adéla Senecká tvůrkyní duchovní, milostné a přírodní lyriky, v níž vychází ze své bohaté životní zkušenosti. Ta je obsažena v básnických sbírkách Melodie lásky (2013, 2014, 2015) a Náruč láskyplná (2015). Pokora, modlitba, kontemplace a láska patří k hlavním motivům její umělecké tvorby.

a
Štefan Bednár (*1963) je pedagog, kněz a výtvarník. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Košicích a teologii na Teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Titul PaedDr. obhájil na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberoku. Ve výtvarné oblasti se věnuje tvorbě akvarelů. Od roku 2009 působí jako pedagog na Církevní konzervatoři v Opavě. Některé básnické sbírky Adély Senecké ilustroval působivými akvarely.

Přednáška Thlic. Mgr. Ing. Vojtěcha Mičana

1.10.2013
17.30
17.30

Úterý 1.10.2013 / 17:30 hodin / Malý sál LD

Katolický lidový dům Vás srdečně zve na přednášku Thlic. Mgr. Ing. Vojtěcha Mičana na téma Věřící v dialogu se světem.

Vzorový dialog s lidmi vedl ve své době Ježíš, z jeho učedníků pak zvláště apoštol Pavel. Pro účinný dialog dnes je potřebné znát znamení doby, kulturní hodnoty současných lidí, jinak nám naši bližní nebudou rozumět.
V přednášce budou vysvětleny hlavní společensko-
kulturní změny ovlivňující způsob a smysl života současných lidí i zásady vyvážené tolerance v dialogu. Rozvedena bude i problematika víry – ta ještě v nedávném modernismu znamenala přilnout k určitému učení.
Cesta k víře je nyní náročnější – znamená především uznávat a milovat druhé lidi a svět (vesmír), v němž žijeme. Příklady účinného dialogu. Kam a jak jej směrovat v dosahu našich možností v nejbližší době.

Pozvánku na akci naleznete zde

Přednáška P. Dr. Daniela Víchy

19.2.2013
17.30

Čtvrtek 19.2.2013 / 17:30 hodin / Malý sál LD

Ve čtvrtek 19.2. proběhne v malém sálů Lidového domu další přednáška, tentokrát na téma Náboženské projevy v nenáboženském světe. Na toto téma bude přednášet P.Dr. Daniel Vícha.

Cílem přednášky bude seznámení se s fenoménem sekularizace v českém prostředí a s jejími konkrétními projevy. Budeme se zabývat náboženskou potřebou člověka, která ani ve vysoce sekularizované společnosti nemůže být popřena a jejími projevy v dnešní době.

Pozvánku na akci naleznete zde.

Poslechový pořad o Václavu Havlovi

28.1.2013
17.30
17.30

Pondělí 28.1.2013 / 17:30 / Malý sál LD

Při příležitosti divadelního představení Vás zveme také na Poslechový pořad o V. Havlovi
Ten se uskuteční v pondělí 28. ledna v 17:30 v malém sále LD

Obsahem bude především život V. Havla a jeho dílo před rokem 1989 (básně, eseje, kritiky, divadelní hry a politické texty z 50. až 80. let).

Připravili J. Svoboda a J. Sanitrová.
Vstupné dobrovolné