Cvičení v líďáčku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

Věra Řehová

V letech 1986 až 1991 jsem studovala a vystudovala strojní fakultu na VUT v Brně. I když se to jeví nepodstatné, vzhledem k tomu, že se nezabývám strojním inženýrstvím, ale pracuji jako cvičitelka a arteterapeutka, zrovna v téhle době jsem začala cvičit jógu a aktivně se o ní zajímat.

$

Arteterapie

$

Cvičení nejen pro seniory

O mě

V roce 1992 jsem absolvovala kurz na cvičitele jógy III.třídy. A také jsem začala jako cvičitelka pracovat. Ovšem ještě při zaměstnání.

V roce 2003 jsem po absolvování kurzu na Akademii tělesné výchovy a sportu Palestra obdržela osvědčení jako cvičitelka zdravotní tělesné výchovy. Kromě kurzu jógy jsem začala vést kurzy zdravotního cvičení, cvičení pro rodiče s dětmi a cvičení pro seniory.

 

Od roku 2008 do roku 2010 jsem studovala arteterapii na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě poznatků a zkušeností z terapií výtvarnými technikami, jsem se zde rovněž seznámila s muzikoterapií, dramaterapií, literární tvořivostí a dalšími technikami arteterapie. Už v průběhu studia arteterapie jsem začala vést kurz s názvem 90 minut pro tělo a mysl. Což je kurz, který v sobě spojuje cvičební metody a relaxační a arteterapeutické techniky.

V roce 2014 jsem absolvovala rekvalifikační masérský kurz ve Škole klasické a sportovní masáže Mgr. et Mgr. Romana Šimáčka v Brně a získala profesní kvalifikaci k provádění sportovních a rekondičních masáží. V témže roce jsem absolvovala kurz „Aromatouch masáže“ v Bratislavě.

V současné době vedu kurzy cvičení pro různé organizace, některé cvičební kurzy také sama pořádám. Spolupracuji se sviadnovskou knihovnou na na tzv. „artesezeních“. Rovněž nabízím individuální cvičení, individuální nácvik relaxačních technik, arteterapeutická sezení a různé kombinace cvičebních, relaxačních a arteterapeutických technik.

Mgr. Kateřina Ligocká

Studium: Gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí

VŠ Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta titul Bc. Ve studijním oboru Léčebná rehabilitace a fyzioterapie

VŠ Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd titul Mgr. ve studijním oboru Fyzioterapie

Moje kurzy:

$

Reflexní terapie plosky nohy

$

Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta

$

SPS systém 1 A,B,C,D, skolióz

$

Reflexní terapie plosky nohy

$

Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové

$

Porodní poranění hráze z pohledu porodní asistence a fyzioterapie – Mgr. Marika Bajerová