Debata o Istanbulské úmluvě

Pozvánka_na_besedu_o_Istanbulské_úmluvě_fin-1Srdečně zveme na zajímavou besedu
na velmi diskutované téma –
Istanbulská úmluva, role muže a ženy
a výchova dětí

15.1. 2019 od 17h

Pod záštitou poslanskyně PČR –
Pavly Golasowské a senátorem PČR –
Jiřím Carbolem

Jste srdečně zváni