Vedení LD

Nejvyšším orgánem spolku Katolický lidový dům je valná hromada. V době mezi valnými hromadami řídí činnost výbor, který má 7 členů a 3 náhradníky, v jeho čele stojí předseda a místopředseda.

Současným předsedou je paní Ing. Hana Olková a místopředsedou paní Vladimíra Klimánková.