Postní duchodní obnova

duch.obnovaPOSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA (nejen) FARNOSTI
Všechny zveme na sobotu 21. března 2020
do Katolického lidového domu na farní duchovní obnovu.

Obnovu povede otec Stěpán Filip z Olomouce.

Začátek v 9:00 a konec v 16:00 mší svatou.

V rámci obnovy bude také k dispozici oběd.

Hlaste se na faře. Mohou se účastnit také zájemci z jiných farností.