Poutní zájezd do Břevnovského kláštera a okolí Litoměřic

Farní-zájezd-verze-1Srdečně zveme na – Poutní farní zájezd

Břevnovský klášter a okolí Litoměřic

15.10. – 17.10. 2019 – Severní Čechy – cena 3000,- Kč

Ubytování – Hostel u Sv. Štěpána – bývalý teologický konvikt –
2-3 lůžkové a rodinné apar.
V ceně zahrnuto: doprava, ubytování na dvě noci v hostelu, 2x snídaně, 2x večeře, poplatek za pobyt, všechny vstupy.
V ceně nejsou zahrnuty: obědy.
Závaznou přihlášku odevzdat na faře oproti zaplacení celé částky zájezdu.

Přibližný časový plán na celý zájezd.
1. den – úterý 15.10.
– odjezd z FM – Pol. obětí v 5,30 – ráno směr Třebechovice – se zdrav. přestávkami
– 9,30 prohlídka Třebechovického betléma
– 11h – návštěva Katedrály Svatého Ducha – Hradec Králové
– odjezd směr Praha – 15,30 – prohlídka Břevnovského kláštera
– odjezd do Litoměřic – ubytování a večeře
2. den středa 16.10.
– 7h – mše svatá v Litoměřicích
– 8h – snídaně, 9-11h – prohlídka města Litoměřice s výkladem – otec Vícha
– 12h – prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
– 14h – prohlídka Terezína, večer odjezd do Litoměřic – ubytování a večeře
3. den čtvrtek 17.10.
– po snídani odjezd do ženského premonstrátského kláštera v Doksanech,
mše svatá v 9h a prohlídka areálu a kostela
– odjezd směr Kutná Hora – prohlídka katedrály sv. Barbory a Kostnice
– příjezd do Fm ve večerních hodinách