Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu 2020-1Přijměte pozvání na valnou hromadu Lidového domu
středa – 7.10. 2020 v 17.30.
Vážené kolegyně a kolegové, členové a přátelé výboru spolku KLD.
V tomto roce se opět uskuteční valná hromada, která zhodnotí práci
a aktivity KLD a nastíní jeho směřování do budoucna.
Proto Vás všechny snažně prosím o účast na této valné hromadě.