Přednáška otce Lukáše Engelmanna – Sebeúcta

engelmann (2)Srdečně zveme na velmi zajímavou přednášku
otce Lukáše Engelmanna – na výstižné téma SEBEÚCTA
29. ledna v 18.30 h
Jak si vážit sám sebe ve společnosti, která je nastavena silně kriticky?
Není sebeúcta vlastně egoismem či pýchou?
Na základě známého biblického příběhu „O marnotratném synu“ se ponoříme do problematiky úcty k sobě a s tím související úcty k druhým i k samotnému Bohu.

Vstupné dobrovolné