Cvičení nejen pro seniory

Věra Řehová

  • Cvičení nejen pro seniory
  • Arteterapie

Cvičení nejen pro seniory

Cvičební lekce jsou zaměřeny na kompenzaci svalové nerovnováhy těla. Právě ta často bývá hlavní příčinou problémů pohybového aparátu. Snažíme se pracovat na zlepšení pohyblivosti, koordinace, síly atd. Jedná se v podstatě o zdravotní cvičení, které je obohaceno o prvky z jógy a Pilatesovy metody. Součástí lekcí někdy bývají i dechová a relaxační cvičení. Cvičí se v pomalém tempu.

 

Arteterapie

Ačkoli výraz arteterapie vykládáme jako léčbu uměním (z řec. ars – umění a terape – léčba, léčení), neznamená to, že se tento obor uplatňuje jen u osob, které bychom mohli označit za nemocné.
Mezi cíle arteterapie se řadí rozvoj jedince, tvořivost, experimentování, vyjádření citů, konfliktů, práce s fantazií, uvědomování si sebe samých, zvyšování sebevědomí, relaxace atd.
Arteterapie neznamená jen působení výtvarným uměním, ale i hudbou, tancem, pohybem vůbec, poezií, prózou, divadlem atd. Jednotlivé projevy je možné různě kombinovat.

Náš kurz arteterapie se zaměřuje převážně na výtvarnou složku – kresba, koláže…Někdy se snažíme o literární tvořivost. Podmínkou účasti v žádném případě nejsou umělecké dovednosti. Cílem kurzu je zrelaxovat, tvořit, něco se o sobě dovědět.

O mně

V letech 1986 až 1991 jsem studovala a vystudovala strojní fakultu na VUT v Brně. I když se to jeví nepodstatné, vzhledem k tomu, že se nezabývám strojním inženýrstvím, ale pracuji jako cvičitelka a arteterapeutka, zrovna v téhle době jsem začala cvičit jógu a aktivně se o ní zajímat.

V roce 1992 jsem absolvovala kurz na cvičitele jógy III.třídy. A také jsem začala jako cvičitelka pracovat. Ovšem ještě při zaměstnání.

V roce 2003 jsem po absolvování kurzu na Akademii tělesné výchovy a sportu Palestra obdržela osvědčení jako cvičitelka zdravotní tělesné výchovy. Kromě kurzu jógy jsem začala vést kurzy zdravotního cvičení, cvičení pro rodiče s dětmi a cvičení pro seniory.

Od roku 2008 do roku 2010 jsem studovala arteterapii na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě poznatků a zkušeností z terapií výtvarnými technikami, jsem se zde rovněž seznámila s muzikoterapií, dramaterapií, literární tvořivostí a dalšími technikami arteterapie. Už v průběhu studia arteterapie jsem začala vést kurz s názvem 90 minut pro tělo a mysl. Což je kurz, který v sobě spojuje cvičební metody a relaxační a arteterapeutické techniky.

V roce 2014 jsem absolvovala rekvalifikační masérský kurz ve Škole klasické a sportovní masáže Mgr. et Mgr. Romana Šimáčka v Brně a získala profesní kvalifikaci k provádění sportovních a rekondičních masáží. V témže roce jsem absolvovala kurz „Aromatouch masáže“ v Bratislavě.

V současné době vedu kurzy cvičení pro různé organizace, některé cvičební kurzy také sama pořádám. Spolupracuji se sviadnovskou knihovnou na na tzv. „artesezeních“. Rovněž nabízím individuální cvičení, individuální nácvik relaxačních technik, arteterapeutická sezení a různé kombinace cvičebních, relaxačních a arteterapeutických technik.